www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Zmieniona lista projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 - kolejne zwiększenie alokacji na konkurs 2022-02-25

Zmieniona lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 w wyniku zwiększenia alokacji na konkursz dnia 17.02.2022 r.

 

Na podstawie zapisów „Regulaminu konkursu"  nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 oraz „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020" została zwiększona kwota alokacji  w niniejszym konkursie. W związku z tym, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dokonał zmiany listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 Do pobrania TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-25  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie