www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Wsparcie dla niepracujących osób młodych z Podkarpacia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2022-11-15

Wsparcie dla niepracujących osób młodych z Podkarpacia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Osoby młode, do 30 roku życia, bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkałe na Podkarpaciu wciąż mają szanse na poprawę swojej sytuacji. Do końca roku mogą one, praktycznie od ręki, uzyskać bezzwrotną dotację na swój własny biznes. Mogą również skorzystać z bonu na zasiedlenie – jeżeli pracodawca (miejsce pracy) jest oddalony od ich miejsca zamieszkania. Po środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą także sięgnąć pracodawcy, chcący doposażyć swoją firmę w nowy sprzęt i urządzenia. Funduszami w tym zakresie dysponują jeszcze podkarpackie powiatowe urzędy pracy. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana dla konkretnego urzędu, a maksymalna wysokość dotacji ma otwarcie własnej działalności może sięgnąć nawet blisko 40 tysięcy złotych.     

W projektach konkursowych ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ich uczestnicy otrzymują również wsparcie pomostowe (w wysokości do 2800 złotych), które było lub jest wypłacane przez sześć miesięcy, od momentu założenia firmy. W ostatnim takim konkursie realizowanym w bieżącym roku, do wykorzystania jest pula 54 milionów złotych. Oznacza to, że własną działalność gospodarczą rozpocznie 1309 młodych przedsiębiorców. Projekty realizuje 22 podkarpackie podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i oferujące pomoc dla osób młodych od 18 do 29 roku życia.

Od chwili uruchomienia na Podkarpaciu w 2015 roku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wsparciem objętych zostało już ponad 74 tysiące osób młodych.

W tym, w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzku Urząd Pracy w Rzeszowie:
- wsparcie uzyskało ponad 14 tysięcy osób,
- staże odbyło ponad 8 tysięcy osób,
- dotacje na utworzenie własnej firmy otrzymało ponad 700 osób,
- pracę podjęło ponad 7,5 tysiąca osób.  


Z kolei w projektach realizowanych z PO WER przez podkarpackie PUP:
- wsparciem objęto 60 tysięcy osób, w tym 1139 osób z niepełnosprawnościami,
- staże odbyło blisko 34 tysiące osób,
- dotacje na rozpoczęcie własnej działalności otrzymało ponad 7 tysięcy osób,
- pracę podjęło ponad 40 tysięcy osób.  

– PO WER jest „skrojony” do potrzeb osób przed 30-tką, które w związku z nieadekwatnymi dla nich ofertami zatrudnienia czy niemożliwością wykazania się doświadczeniem, nie mogą rozpocząć kariery zawodowej lub odnaleźć się na rynku pracy. Już 75 tysięcy młodych mieszkańców Podkarpacia skorzystało z tego programu –  mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

– Kompleksowe wsparcie udzielane osobom młodym w ramach programu ułatwia młodzieży znalezienie stabilnej i rozwojowej pracy. Program PO WER jest „skrojony” również dla młodych osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory udało się pomóc 2124 takim osobom – dodaje Jolanta Płonka, kierownik Wydziału Wdrażania PO WER w WUP Rzeszów.

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-15  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie