www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2019-05-29
Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków... 2017-08-24

Informujemy, że od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.


Wytyczne zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie