www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2019-05-29
Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 2018-03-29

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Link do ogłoszenia - kliknij TUTAJ

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 24.04.2018 r. oraz opublikowanych pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu.

Link do materiałów ze spotkania - kliknij TUTAJ

Link do pytań i odpowiedzi dot. konkursu kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie