www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-05-25
Osoby młode na rynku pracy w województwie podkarpackim 2018-12-05

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia opracowanie pt. "Osoby młode na rynku pracy w województwie podkarpackim w okresie pierwszych X miesięcy 2018 roku"

Zestawienie exel kliknij TUTAJ

Tresc raportu kliknij TUTAJ

Dane zawarte w poniższym zestawieniu dotyczą ilości osób młodych – aktywizowanych w powiatach województwa podkarpackiego. W ramach różnorodnych form promocji efektywnego zatrudnienia. Jest to zarówno rozkład poszczególnych form aktywnych jak i monitoring przebiegów czasowych. Zestawienie odpowiednich liczb – pokazuje jak zmienia się ilość osób młodych w czasie w stosunku do zmian w ogólnej populacji bezrobotnych.

Wartości zostały wyrażone w postaci odsetek. Zestawienie danych liczbowych i procentowych jest empirycznym porównaniem struktur – w rozkładzie na poszczególne subpopulacje osób bezrobotnych (tj. ogółem, dotychczas niepracujący, poprzednio pracujący czy będący do 30 roku życia) oraz relatywnie – w stosunku do siebie nawzajem. Dodatkowo zbiorcze zestawienia statystyczne uwzględniają osoby do 25 roku życia. Pozostające bez stałego zatrudnienia czy ilość osób bezrobotnych – podejmujących pracę w rozkładzie na płeć. Kumulacje wg płci stanowią istotną informację dla zainteresowanych, szczególnie jeśli analizujemy wielkości w poszczególnych grupach.

Zamieścił/a: inet_admin  
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie