www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-01-09
Informacje ogólne 2015-01-19

W odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych w Europie w grudniu 2012 r. na szczeblu Unii Europejskiej opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Częścią Pakietu jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (Youth Guarantee), czyli skierowany do państw członkowskich UE postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, działań mających na celu ich wejście na rynek pracy.

Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zobligowane do wdrożenia tej inicjatywy. W Polsce Gwarancje dla młodzieży zostały uwzględnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Uruchomione zostały działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie specjalnej oferty wsparcia osób młodych w podejmowaniu zatrudnienia.

Zgodnie z założeniami inicjatywa ta ma zagwarantować im dobrą jakościowo ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia - dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji, w ciągu 4 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy lub od momentu przystąpienia do projektu.

Głównym celem realizacji działań określonych w Gwarancjach dla młodzieży jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i to zarówno tych zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, jak również i biernych zawodowo, które mogłyby na rynek powrócić.

Gwarancje będą wdrażanie poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), krajowy program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie