www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-01-09
Odbiorcy wsparcia 2015-01-19

Osobami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży, są ludzie bez pracy, którzy jej nie szukają, nie uczą się i nie zdobywają żadnych kompetencji zawodowych, czyli tzw. NEETS-ami (od angielskiego Not in Education, Employment or Training).

 

W ramach Gwarancji dla młodzieży zostały wyłonione 4 grupy:

 -  osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 roku życia) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia pełnoletniości - 18 rok życia),

-  osoby w wieku 18-29 lat pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem  (tzw. grupa NEET) w tym również osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich,

osoby będące w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych,

- bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, będący w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie