www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-01-09
Realizatorzy programu 2015-01-19

Na szczeblu regionalnym/lokalnym Gwarancje dla młodzieży realizowane będą przez:

1) Wojewódzkie urzędy pracy (WUP).

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie został wskazany jako jeden z realizatorów zaangażowanych we wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży w województwie Podkarpackim i w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). WUP będzie inicjować konkursy regionalne ze środków PO WER, adresowane do szeroko rozumianych partnerów rynku pracy, takich jak: agencje zatrudnienia, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe itp. oraz będzie przyjmował do dofinansowania projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy.

Więcej http://wuprzeszow.praca.gov.pl/  oraz http://www.wup-rzeszow.pl/

  • W roku 2015 w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych została ogłoszona lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach - czytaj więcej tutaj.
  • W 2016 roku WUP ogłosił kolejny konkurs na realizację projektów dla młodych osób do 30 r.ż. Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wyniki konkursu będą znane w III kwartale 2016r. - czytaj więcej tutaj
  • Aktualnie w ramach środków PO WER powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego realizują projekty dla młodych bezrobotnych - czytaj więcej tutaj

 

Więcej informacji uzyskasz w powiatowych urzędach pracy

 2) Powiatowe urzędy pracy (PUP).

 

 

· Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

www.pup-ustrzyki.plPowiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

www.pup-brzozow.pl· Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

www.pup.debica.net.pl· Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

www.pup.jaroslaw.plPowiatowy Urząd Pracy w Jaśle

www.pup-jaslo.plPowiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

 www.pup.kolbuszowa.plPowiatowy Urząd Pracy w Krośnie

www.pupkrosno.infoPowiatowy Urząd Pracy w Lesku

www.puplesko.pl· Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

www.praca.lezajsk.pl Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

www.puplubaczow.plPowiatowy Urząd Pracy  Łańcucie

www.pup-lancut.plPowiatowy Urząd Pracy w Mielcu

www.pup.mielec.plPowiatowy Urząd Pracy w Nisku

www.pupnisko.plPowiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

www.pup.przemysl.plPowiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

www.pupprzeworsk.plPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

www.pup-ropczyce.plPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

www.pup.rzeszow.plPowiatowy Urząd Pracy w Sanoku

www.pup.sanok.plPowiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

www.pupstalowawola.plPowiatowy Urząd Pracy  w Strzyżowie

www.pupstrzyzow.plPowiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

www.puptarnobrzeg.pl

 

3) Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).

http://www.podkarpacka.ohp.pl/

 

4) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych Pośredników Finansowych.

 

5) Partnerów rynku pracy, w tym partnerów społecznych, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji Gwarancji dla młodzieży.

Na szczeblu centralnym realizatorami Gwarancji dla młodzieży są:

  • Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – w kwestiach merytorycznych ifinansowych dotyczących Funduszu Pracy, a także w zakresie gospodarowania środkami zInicjatywy przewidzianymi na konkursy centralne.
  • Ministerstwo Rozwoju (MR) - w aspektach organizacyjnych i finansowych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP) – w kwestiach dotyczących wdrażania Gwarancji dla młodzieży przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy (OHP),
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – zakresie realizacji programu pożyczkowego.

 

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie