www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Informacje ogólne 2015-01-19

Gwarancja dla młodzieży to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Głównym celem wsparcia młodzieży jest:

- zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

- zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

- zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych,

- poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego osób młodych,

- wzrost poziomu przedsiębiorczości osób młodych.

 

  Więcej o programie Gwarancji dla młodzieży - czytaj tutaj

 

Przydatne informacje:

  • Rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą -  czytaj tutaj

  • Podnieś kompetencje zawodowe - czytaj tutaj 

  • Skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów - czytaj tutaj 

 

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie