www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
MRRP WP 2014 2015-01-19

Dlaczego Młodzieżowa Rada Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego?

Podejmowane decyzje przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dużym stopniu dotyczą ludzi młodych, którzy wchodzą, lub będą wchodzili w niedalekiej przyszłości w dorosłe życie. Dlatego aby poznać ich opinie i dać im możliwość wpływu na politykę rynku pracy oraz kształt form wsparcia oferowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, w dniu 2 października z inicjatywy Pana Tomasza Czopa Dyrektora WUP w Rzeszowie, została powołana Młodzieżowa Rada Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego, będąca gremium opiniodawczo - doradczym Dyrektora. Kadencja Rady trwa 2 lata, a jej posiedzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

 

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie