www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Staż 2015-04-14

Twoje Vademecum Stażysty

 

 


 kiedy zacząć?


Decydując się na wybór konkretnej szkoły średniej, a w szczególności – wyższej, dajesz sobie i otoczeniu klarowną odpowiedź na pytania: W czym jestem dobry i Co chcę robić w przyszłości?
Na studiach uczestniczysz w obozach naukowych, praktykach zawodowych, wybierasz zajęcia fakultatywne i realizujesz wiele różnych projektów, które mogą być tożsame z tym, co będziesz wykonywać jako pracownik. Dokumentuj wszystkie ze zrealizowanych zadań i podejmowanych aktywności, ponieważ należy je umieścić w CV, o ile będą zgodne z wymaganiami stanowiska pracy, na które aplikujesz. Poza tym, staraj się prężnie wykorzystać czas, jaki dają Ci studia. Działaj w samorządzie, kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.
Przy uczelniach funkcjonują akademickie biura karier, w których można uzyskać informacje o najlepszych ścieżkach rozwoju w Twoim zawodzie, nauczyć się profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy zapoznać się z ofertami pracy lub stażu kierowanymi bezpośrednio do studentów. Pamiętaj, że wiele firm szuka pracowników na tym etapie edukacji, a częste odwiedzanie biura karier zwiększa szansę, że taka oferta trafi właśnie do Ciebie.
Doświadczenia i kompetencje możesz zdobywać również poprzez wolontariat. By mieć prawo do korzystania z pracy wolontariuszy i wydawania stosownych zaświadczeń, instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa musi działać na zasadzie non profit.
Nie pozwól, aby po studiach Twoje CV było wybrakowane w polach dotyczących doświadczeń i dodatkowych zdolności – o swojej przyszłości zawodowej musisz zacząć myśleć dużo wcześniej, niż po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej.

jak wybrać?


Musisz być bardzo uważny przy wyborze miejsca, w którym odbędziesz staż. Wielu pracodawców chętnie angażuje stażystów mając świadomość, że niezależnie od uzyskanych rezultatów pracy, nie będzie im mogło zaoferować zatrudnienia. Przed rozmową z potencjalnym pracodawcą dowiedz się jak najwięcej o sytuacji firmy, jak traktuje się tam młodszych pracowników i stażystów, czy wiąże się z nimi długofalową przyszłość. Dobrze przeprowadzony staż wymaga od pracodawcy rzetelnego przygotowania programu i jego konsekwentnego realizowania przez przydzielonego opiekuna, która ma być Twoim przewodnikiem przy pojawiających się problemach.
Zadbaj, by staż był starannie zaplanowany i uwzględniał wykonywanie wielu zadań, których realizacja stanie się Twoją wizytówką dla pracodawcy. Wybierając miejsce odbycia stażu kieruj się swoimi predyspozycjami osobowymi, kompetencyjnymi i wykształceniem, ponieważ największy sens ma praca w branży, w której widzisz swoją przyszłość zawodową.

gdzie aplikować?


Planując swój staż, znajdź instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy, np. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP), Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), zapoznaj się z ich ofertami i skontaktuj się z doradcą zawodowym poszczególnych placówek. W ten sposób otrzymasz wszystkie informacje potrzebne ku temu, by staż został zorganizowany dla Ciebie.  Pamiętaj, że wiele firm realizuje projekty, w ramach których organizowane są staże finansowane ze środków unijnych – szukaj informacji o takich przedsięwzięciach w mass-mediach, a następnie skontaktuj się z osobą wyznaczoną do rekrutacji uczestników.

co dalej?


Pamiętaj, że Twoje miejsce stażu może stać się Twoim miejscem pracy, dlatego staraj się od samego początku spełniać wszystkie wewnętrzne standardy panujące w firmie. Oferta pracy to częsty efekt dobrze przepracowanego i zgodnego z zaplanowanym programem stażu, podczas którego weryfikowane są zdolności pozwalające podjąć etatowe zatrudnienie. Jeśli pracodawca wnioskujący o zorganizowanie stażu umieścił we wniosku promesę zatrudnienia, wyegzekwuj ją – zdobywając tym samym formalne doświadczenie zawodowe. Przy zakończeniu stażu pamiętaj o przypomnieniu opiekunowi o napisaniu opinii o Twojej pracy z wyszczególnieniem wszystkich zadań, które miałeś okazję wykonać.
Nie zrażaj się, jeśli nie otrzymasz oferty pracy, a odbyty staż potraktuj jako kolejny pokonany stopień na swoich schodach do sukcesu. Pozytywne aspekty skończenia stażu to nabycie wiedzy o branży, w której zamierzasz pracować i nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych. Po przepracowanym stażu powinieneś być wyposażony w podstawowe know-how danego zawodu, umożliwiające aplikowanie na pojawiające się oferty pracy. Jeśli Twoje podejście będzie charakteryzowało przekonanie, że dobry staż=zatrudnienie, najprawdopodobniej tak się stanie. 

 

 

 

 

 

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie