www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Dębica 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)

POWR.01.01.02-18-0004/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, zakończy się w terminie do 2016-12-31

 

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Dębicy jako bezrobotne (dla których został ustalony do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 osoby z tej kategorii musza spełnić łącznie trzy warunki (nie pracować; nie kształcić się w trybie dziennym, nie uczestniczyć w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych)

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat Dębicki/Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Ul. Cmentarna 20

39-200 Dębica

Tel. 14 680 91 00

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 do: 2016-12-31

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe indywidualne poprzedzone IPD, pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, szkolenia,  staże, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.pupdebica.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie