www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Jarosław 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (II), POWR.01.01.02-18-0007/16

Forma prawna/forma własności

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, zakończy się w terminie do 31-12-2016.

 

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Projekt obejmie wsparciem 544 (270 kobiet) osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I

lub II profil pomocy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w

kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją NEET określoną w PO WER.

 

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat Jarosławski/Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Ulica: Juliusz Słowackiego 2

37-500 Jarosław

tel. 16 6212188

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 do: 2016-12-31

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, staże, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup.jaroslaw.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie