www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Nisko 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (II)

Nr projektu: POWR.01.01.02-18-0006/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, zakończy się w terminie do 2016-12-31.

 

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Nisku jako bezrobotne (dla których został ustalony do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 osoby z tej kategorii musza spełnić łącznie trzy warunki (nie pracować; nie kształcić się w trybie dziennym, nie uczestniczyć w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych).

 

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

ul. Sandomierska 6a

37-400 Nisko

tel. 158412313

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

od 2016-01-01 do 2017-06-30

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone ustaleniem IPD, poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, staż, bon na zasiedlenie, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon szkoleniowy, prace interwencyjne.

Link do strony projektu lub instytucji

http://pupnisko.pl/

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie