www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2022-11-15
PUP Rzeszów 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)

POWR.01.01.02-18-0015/16

Forma prawna/forma własności

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja zakończy się w terminie do 2016-12-31. 

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,  zarejestrowane  w PUP Rzeszów  jako osoby  bezrobotne  (OB) (dla których  został  ustalony  I lub II  profil  pomocy),  które  nie uczestniczą  w kształceniu  i szkoleniu  (tzw.  młodzież  NEET),  zgodnie  z definicją  osoby  z kategorii  NEET  przyjętą  w PO WER  2014-2020. Wsparciem zostanie objętych 1056 uczest. (616 kobiet, 440 mężczyzn).

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat Rzeszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

 Ul. Partyzantów 1A

 35-242 Rzeszów 

(17) 25 00 150

 ul. Batalionów Chłopskich 7

 35-038 Rzeszów 

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 do 2016-12-31

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, szkolenia,  staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup.rzeszow.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie