www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2022-11-15
PUP Krosno 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II), POWR.01.01.02-18-0002/16-00

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Ciągła od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupa docelowa (GD): Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP Krosno jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II

profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat Krośnieński/Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

Ul.: Bieszczadzka 5

38-400 Krosno

Tel: 134321389

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

od 2016-01-01 do 2017-06-30

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD

Staże

Bon na zasiedlenie

Szkolenia

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.pupkrosno.info

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie