www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Stalowa Wola 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II), POWR.01.01.02-18-0019/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne/jednostki samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja uczestników zakończy się 31.12.2016 r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Stalowej Woli jako bezrobotne (dla których ustalony został I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

powiat stalowowolski/Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 8

 37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 643-37-80

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 - 31.05.2017

Formy wsparcia w projekcie

  1. Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD.
  2. Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD.
  3. Staż.
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  5. Bon na zasiedlenie.
  6. Bon szkoleniowy.
  7. Szkolenia.

Link do strony projektu lub instytucji

www.pupstalowawola.pl, http://www.pupstalowawola.pl/urzad_pracy/Projekt_EFS_POWER_2016_rok.html

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie