www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Lesko 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (II)

POWR .01.01.02-18-0005/16

Forma prawna/forma własności

Jednostka samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Do 12.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP Lesko jako bezrobotne, które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu, zameldowane czasowo lub stale na terenie powiatu leskiego, posiadające status osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku

 

ul. Moniuszki  6

38-600 Lesko

Tel. 13/469 65 86

e-mail: puplesko@puplesko.pl

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 - 30.06.2017

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe, staże, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.puplesko.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie