www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2022-11-15
PUP Mielec 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (II)

POWR.01.01.02-18-0003/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne/jednostki samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja ciągła do 31.12.2016 r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Uczestnikami projektu mogą być  osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP  w Mielcu jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

 

ulica: Chopina 16 A

39-300 Mielec

Tel. 17/788 00 64

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 – 31.12.2016

Formy wsparcia w projekcie

  1. poradnictwo zawodowe 
  2. pośrednictwo pracy
  3. staże zawodowe
  4. szkolenia
  5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.mielec.pup.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie