www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Przemyśl 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przemyskim (II);

Projekt nr: POWR.01.01.02-18-0009/16-00

Forma prawna/forma własności

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

2016.01-2016.12

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP Przemyśl jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Miasto Przemyśl/Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu;

tel: 16 676 00 11

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016.01.01-2016.12.31

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD

Szkolenia

Staże

Prace interwencyjne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Bony na zasiedlenie

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup.przemysl.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie