www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Jasło 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (II)”

POWR.01.01.02-18-0010/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Ciągła do 31.12.2016 r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle jako bezrobotne(dla

których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii

NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w liczbie 415 osób(243 kobiety,172 mężczyzn)

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

 

ul. Rynek 18

38-200 Jasło

telefon: 13 446 34 92

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 - 2016-12-31

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone sporządzeniem IPD

Poradnictwo zawodowe poprzedzone sporządzeniem IPD

Staż

Prace interwencyjne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup-jaslo.pl

 

Tytuł projektu, numer projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (II)”

POWR.01.01.02-18-0010/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Ciągła do 31.12.2016 r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle jako bezrobotne(dla

których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii

NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w liczbie 415 osób(243 kobiety,172 mężczyzn)

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

 

ul. Rynek 18

38-200 Jasło

telefon: 13 446 34 92

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 - 2016-12-31

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone sporządzeniem IPD

Poradnictwo zawodowe poprzedzone sporządzeniem IPD

Staż

Prace interwencyjne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup-jaslo.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie