www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Kolbuszowa 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II)

Forma prawna/forma własności

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja od 01.01.2016 r. – ma charakter ciągły

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupę docelową w ramach projektu będą stanowiły osoby młode, zarejestrowane w PUP w Kolbuszowej jako bezrobotne, w wieku 18-29 lat (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), które nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą, a w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat lubaczowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

 

ul. Piłsudskiego 59A

36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2272926

sekretariat@pup.kolbuszowa.pl

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016-31.12.2016

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD

Staże

Szkolenia

Bon na zasiedlenie

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bony szkoleniowe

Stypendium szkoleniowe

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup.kolbuszowa.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie