www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Przeworsk 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (II)”

POWR.01.01.02-18-0012/16

Forma prawna/forma własności

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne/Jednostka samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

01.01.2016r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupę docelową projektów realizowanych w ramach naboru stanowią:

osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Przeworsku jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy2), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat przeworski/Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

 

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Tel. 016 648 84 28

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 - 31.03.2017

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD;

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD;

Staże;

Prace interwencyjne;

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Link do strony projektu lub instytucji

http://www.pupprzeworsk.pl/

 

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie