www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2022-11-15
PUP Ropczyce 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim (II)

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne / Jednostki samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

01.01.2016 – 31.12.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29, zamieszkałe na terenie Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zarejestrowane w PUP w Ropczycach jako bezrobotne posiadające I lub II profil pomocy, nie pracujące oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET - zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020).

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat ropczycko-sędziszowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

 ul. Najświętszej Marii Panny 2

39-100 Ropczyce

17 2218172

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 – 30.04.2017

Formy wsparcia w projekcie

1.  Pośrednictwo pracy poprzedzone ustaleniem IPD

2.  Poradnictwo zawodowe poprzedzone ustaleniem IPD

3.  Staż

4.  Udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem przygotowującym do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

5.  Prace interwencyjne

6.  Bon szkoleniowy

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup-ropczyce.pl

 

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie