www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2022-11-15
PUP Sanok 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (II)

POWR.01.01.02-18-0016/16-00

Forma prawna/forma własności

Powiatowa jednostka samorządowa

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

01.01.2016-31.12.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Uczestnikami projektu będzie 341 os, w tym 183 kobiet, pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku w wieku 18-29 l (należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.Młodzież NEET),zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

Ul. Rymanowska 20A

38-500 Sanok

(13) 4657 000

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016-31.12.2016

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, Staż, Szkolenia, Bony szkoleniowe, Bony na zasiedlenie, Prace interwencyjne, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

poprzedzone szkoleniem 'ABC działalności gospodarczej'

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup.sanok.pl

 

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie