www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2022-11-15
PUP Strzyżów 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)

POWR.01.01.02-18-0020/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Jednostki samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

02.2016 -12.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy ), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2

38-100 Strzyżów

Telefon: 172761074

Fax: 172763079

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 - 31.12.2016

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staż

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Bony na zasiedlenie

Link do strony projektu lub instytucji

www.pupstrzyzow.pl/kat/id/190

 

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie