www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Tarnobrzeg 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)

POWR.01.01.02-18-0018/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Jednostki samorządu terytorialnego

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

01.2016 -12.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy ), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

 

1 Maja 3 39-400 Tarnobrzeg

Telefon: 158230030

Fax: 158230166

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 - 31.12.2016

Formy wsparcia w projekcie

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staż

Prace interwencyjne

Bon na zasiedlenie

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.puptarnobrzeg.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie