www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Łańcut 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (II), POWR.01.01.02-18-0014/16-00.

Forma prawna/forma własności

Powiatowa jednostka samorządowa

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

01.01.2016-31.12.2016r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zamieszkałe w powiecie łańcuckim, zarejestrowane w PUP Łańcut jako bezrobotne, należące do I i II profilu pomocy. Osoby przynależą do tzw. młodzieży NEET-tzn. nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

 

ul. Piłsudskiego 9

37-100 Łańcut

17 2259142

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016-31.12.2016r.

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe, Staże, szkolenia, bon na zasiedlenie, środki na działalność gospodarczą,

Link do strony projektu lub instytucji

www.pup-lancut.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie