www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
CZAS NA STAŻ! nr POWR.01.02.02-18-0145/15-00 2016-07-13

Tytuł projektu, numer projektu

CZAS NA STAŻ!

POWR.01.02.02-18-0145/15-00

Forma prawna/forma własności

izby gospodarcze / Pozostałe krajowe jednostki prywatne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

01.01.2016 – 30.09.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupa docelowa (GD): 124 os. (69K,55M) w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należących do grupy NEET tj. łącznie spełniających następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni), z wyłączeniem GD określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Podkarpacka Izba Gospodarcza

 

ul. Tysiąclecia 3,

38-400 Krosno

Tel: 13 436 95 90

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016 – 30.06.2017

Formy wsparcia w projekcie

IDENTYFIKATOR PREDYSPOZYCJI INDYWIDUALNYCH - Indywidualne Plany Działania

IDENTYFIKATOR NOWOCZESNEGO RYNKU PRACY – grupowe doradztwo zawodowe

IDENTYFIKATOR MOŻLIWOŚCI ZAWODOWYCH – pośrednictwo pracy

IDENTYFIKATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – szkolenia zawodowe

IDENTYFIKATOR DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO – staże zawodowe

Link do strony projektu lub instytucji

WWW.pigkrosno.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie