www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Do pracy - Gotowi - Start!... nr POWR.01.02.02-18-0177/15 2016-07-13

Tytuł projektu, numer projektu

„Do pracy - Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)”

POWR.01.02.02-18-0177/15

Forma prawna/forma własności

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

od maja do sierpnia 2016 w trybie ciągłym

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, bierne zawodowo, niezarejestrowane w UP, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego -w rozumieniu przepisów KC.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Danmar Computers Małgorzata Mikłosz

 

ul. Hoffmanowej 19

35-016 Rzeszów

telefon: 0 17 853 66 72

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 - 2017-05-31

Formy wsparcia w projekcie

- INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE,

- GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE,

- INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM,

- SZKOLENIA ZAWODOWE,

- STAŻE ZAWODOWE,

- POŚREDNICTWO PRACY

Link do strony projektu lub instytucji

www.danmar-computers.com.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie