www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Młodzi i aktywni! nr POWR.01.02.02-18-0199/15 2016-07-13

Tytuł projektu, numer projektu

Młodzi i aktywni!,

nr POWR.01.02.02-18-0199/15

Forma prawna/forma własności

Krajowe osoby fizyczne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

W ramach projektu przewidziana jest rekrutacja, która będzie miała charakter cykliczny. Dokładne terminy rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej projektu. Planuje się zrekrutowanie 6 gr. średnio 11 osobowych.

I grupa 24 marca – 22 kwietnia 2016

II grupa 4 maja – 31 maja 2016

III grupa 13 czerwca – 8 lipca 2016

IV grupa 1 sierpnia – 9 września 2016

V grupa 19 września – 14 października 2016

VI grupa 2 listopada – 1 grudnia 2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. Młodzież NEET, bierne zawodowo,

niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.Uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać

woj. podkarpackie.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

BIURO PROJEKTU:

Korporacja VIP Sp. z o.o. ul. Asnyka 1/2; 35-001 Rzeszów

Osoby do kontaktu: Joanna Jeż

tel. 17 85 23 169

adres e-mai: j.jez@korporacjavip.pl

Więcej informacji: www.korporacjavip.pl zakładka Realizowane projekty / Młodzi i Aktywni

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.03.2016 - 31.05.2017

Formy wsparcia w projekcie

  • Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 8 h na uczestnika. Każdy uczestnik weźmie udział w doradztwie zawodowym mającym na celu identyfikację jego potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Efektem będzie stworzenie dla każdego uczestnika IPD.
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) - poradnictwo grupowe. Program aktywizacyjny składa się z 16 godzinnego szkolenia obejmującego tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy, aktualne trendy rynku pracy, wymagania pracodawców.
  • Pośrednictwo pracy - celem jest pomoc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika, w tym przedstawianie mu ofert pracy oraz indywidualne przygotowanie do aplikowania o pracę
  • Szkolenia zawodowe – zakres szkoleń zawodowych, w których weźmie udział uczestnik projektu zostanie określny zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi, opinią doradcy zawodowego oraz potrzeb konkretnego pracodawcy. 

Staże zawodowe - Każdy uczestnik weźmie udział w 4 miesięcznym stażu zawodowym dobranym do predyspozycji psychofizycznych uczestnika, możliwości pracodawcy odnośnie zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu oraz miejsca zamieszkania uczestnika. Po zakończeniu stażu zostaną wydane przez pracodawców opinie o stażu.

Link do strony projektu lub instytucji

http://www.korporacjavip.pl/mlodzi_i_aktywni

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-22  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie