www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
MŁODZI-AKTYWNI-KOMPETENTNI... nr POWR.01.02.02-18-0240/15-00 2016-07-13

Tytuł projektu, numer projektu

„MŁODZI-AKTYWNI-KOMPETENTNI - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osóbmłodych, biernych zawodowo w grupy NEET w wieku 18-29lat z powiatu kolbuszowskiego”,

POWR.01.02.02-18-0240/15-00

Forma prawna/forma własności

stowarzyszenie

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Ciągła 2016-01-01 do: 2017-06-30

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupa docelowa (GD): Grupa docelowa–50 os. młodych (26K, 24M w tym 5ON), w wieku 18-29lat, biernych zawodowo z grupy NEET; spełniających łącznie następ. warunki: nie

pracujących, nie zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, zamieszkałe na ter. powiatu kolbuszowskiego(PK)-woj. podkarpackim w rozumieniu (KC),

nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie dziennym oraz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

umiejętności, kwalifikacji zaw. i ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, z wyłącz. grupy os. określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.

 

ul. Jana Pawła II 8,

36-100 Kolbuszowa,

Tel: 172270258

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.02.2016 – 30.06.2017

Formy wsparcia w projekcie

Aktywizacja społeczna: IPD

Aktywizacja zawodowa: SZKOLENIA, STAŻE

Link do strony projektu lub instytucji

www.nil.kolbuszowa.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie