www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych... nr POWR.01.02.02-18-0178/15 2016-07-13

Tytuł projektu, numer projektu

„Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych-młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy”,

POWR.01.02.02-18-0178/15

Forma prawna/forma własności

Kościół katolicki/państwowe osoby prawne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

I tura: 04.2016,

II tura: 06.2016,

III tura: 09.2016

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupa docelowa: 130 osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym 5 osób niepełnosprawnych i 25 osób o niskich kwalifikacjach, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

 

ul. Kapitulna 1,

37-700 Przemyśl

tel. 16 6769060

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.04.2016-30.06.2017

Formy wsparcia w projekcie

  1. Poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
  2. Szkolenia zawodowe.
  3. Staże zawodowe

Link do strony projektu lub instytucji

www.przemysl.caritas.pl,

http://www.przemysl.caritas.pl/index.php/projekty/neet-29

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie