www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu nr POWR.01.02.02-18-0115/15 2016-07-13

Tytuł projektu, numer projektu

Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu,

POWR.01.02.02-18-0115/15

Forma prawna/forma własności

fundacja

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja:

-  Ścieżka A Wsparcie w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej -

rekrutacja jednokrotna, 5 dni roboczych i/lub do uzbierania max.40 Formularzy rekrutacyjnych (FR), w terminie: 07/08.2016 r.

 

-  Ścieżka B Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych oraz staży - rekrutacja ciągła do uzbierania max. 40 FR, od 08-10.2016 r.

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupą docelową projektu są osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.

Młodzież NEET, bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali (wg. KC) woj. podkarpackie.

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Wielkie Schody 3

33-100 Tarnów

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 do: 2017-06-30

Formy wsparcia w projekcie

Wsparcie w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, staże

Link do strony projektu lub instytucji

www.fundacjatarnowskiego.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie