www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Konkurs POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 2016-04-12

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 –
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Link do ogłoszenia kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-15  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie