www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 2016-05-09

Informujemy, że w związku z aktualizacją przez Ministerstwo Rozwoju materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 26 kwietnia 2016 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż  w dniu 9 maja 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16.
 
Zmiany dotyczą:
 
1. Podrozdział 1.3.2.4 "Szkolenia" - dodano zaktualizowany przez Ministerstwo Rozwoju materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
"Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego",  z dnia 26 kwietnia 2016 r., co stanowi załącznik 6.1.20 do niniejszego Regulaminu konkursu.
 
2. Podrozdział 6.1  "Spis załączników do regulaminu konkursu" - dodano załącznik 6.1.20 - zaktualizowany materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowią następujące dokumenty: "Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego",  z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz FAQ - "Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji"  oraz "Lista sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot.
uzyskiwania kwalifikacji" 
 
3. Podrozdział 4.7.4 - Dostosowano numeracje załączników i ujednolicono nazewnictwo.

Link do strony kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-15  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie