www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-001/15 2015-03-24

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie