www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 2015-08-06

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie