www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Zmiana Dokumentacji naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16 2016-02-11

W związku z dokonaną przez Instytucję Zarządzającą PO WER aktualizacją Minimalnego zakresu instrukcji wykonawczych w zakresie procedury wyboru do dofinansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy dla PO WER oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dokonał aktualizacji Dokumentacji Naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16, skierowanego do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa podkarpackiego.


Kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie