www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Ogłoszenie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 2018-03-29

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: inet_admin  
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-18  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie