www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Ogłoszenie konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 2021-11-10

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 2.11.2021 r.
ogłosił konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramachOgłoszenie na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu:  
Zgodnie z SzOOP: TYP PROJEKTU 4 – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i
samozatrudnienia:
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie
przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także
wsparcie pomostowe.
 
Na realizację projektów konkursowych dostępna jest  kwota 30 000 000,00 PLN
pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W dniu 10.11.2021 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu - więcej szczegółów kliknij TUTAJ

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie