www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-05-25
Ogłoszenie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 2018-10-18
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych ...więcej →
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 2017-09-12
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż  w dniu 4 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. Więcej informacji kliknij TUTAJwięcej →
Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 2017-09-12
Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – ...więcej →
Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17 2017-09-12
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty ...więcej →
Archiwum aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie