www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
Strona główna
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2018-01-15
Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 2017-12-11
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną  wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. W związku z tym, IP zamieszcza listę projektów, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy ...więcej →
Zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 2017-12-11
Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał dziesiątą wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Do pobrania: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 (z dnia 1 grudnia 2017) Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi ...więcej →
Barometr zawodów 2018 2017-09-27
Barometr zawodów 2018 W województwie podkarpackim rozpoczyna się trzecia edycja badania „Barometr zawodów”. Jest to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w różnych zawodach. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii, badanie jest tam prowadzone ...więcej →
Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków... 2017-09-12
Informujemy, że od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Wytyczne zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w ...więcej →
Osoby młode na rynku pracy w Województwie Podkarpackim w 2016 roku 2017-09-12

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z analizą pn. "Osoby młode na rynku pracy w Województwie Podkarpackim w 2016 roku". Dokument do pobrania kliknij TUTAJ

więcej →
Wyjaśnienia w sprawie angażowania pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym 2017-05-31

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z pismem w sprawie angażowania pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym,  kliknij tutaj 

więcej →
Aktualizacja listy realizowanych projektów w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 wg. stan na dzień 22.05.2017 2017-05-31
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się aktualizacją listy realizowanych projektów w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 wg. stanu na dzień 22-05-2017,  Kliknij tutajwięcej →
Lista projektów PUP realizowanych w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17 2017-05-31

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się listą projektów PUP realizowanych w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17, Kliknij tutaj

więcej →
Informacja o realizowanych projektach w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 według stanu na dzień 11.04.2017 r. 2017-04-14
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia listę projektów realizowanych w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 według stanu na dzień 11.04.2017 r. Pobierz listę kliknij tutajwięcej →
Informacja o wynikach naboru pozakonkursowego PUP wg. stanu na dzień 07.04.2017 r. 2017-04-07
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego według stanu na dzień 07.04.2017 r.   Pobierz listę kliknij tutajwięcej →

 · [1] · 2 · 3 · 
Archiwum aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie